DOSSIER TÈCNIC | 13/03/2019  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 95: “Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015”

El Dossier Tècnic núm. 95 està dedicat als Grups Operatius de Catalunya, un instrument d’innovació alineat amb l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) que disposa de 17,6 milions d’euros.

Els Grups Operatius són grups de persones que treballen conjuntament en un projecte d’innovació finançat pel Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. Els projectes pilot persegueixen aconseguir que les idees innovadores esdevinguin solucions reals. La seva finalitat última és fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, millorant al mateix temps la gestió i el rendiment mediambientals.

Aquest Dossier Tècnic vol donar a conèixer la motivació, els resultats i les conclusions dels primers Grups Operatius que han dut a terme projectes pilot innovadors a Catalunya. 

L’agost de 2015 es va publicar la primera convocatòria de Grups Operatius a Catalunya. Actualment, 41 grups han finalitzat la fase de creació i plantejament del seu projecte innovador, mentre que 22 Grups Operatius han finalitzat els respectius projectes i 57 estan encara en fase de realització.

A l’article “Associació europea per a la innovació EIP-Agri: implementació a nivell europeu de la mesura de cooperació per a la innovació”  la responsable de Polítiques de Recerca i Innovació DG – AGRI de la Comissió Europea, Inge Van Oost, subratlla la importància dels Grups Operatius com a instrument per a la innovació dins de la política de desenvolupament rural europea

Els detalls de la mesura de Cooperació (dotada amb 17,6 milions d’euros) del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, els trobareu a l’article “Cooperació per a la innovació: oportunitats de finançament per al sector agroalimentari i forestal”. També s’inclou un balanç global de la mesura, en què es destaca que des de l’any 2015, s’han aprovat un total de 124 projectes en les respectives convocatòries anuals.

El Dossier es complementa amb les entrevistes a tres membres de Grups Operatius: Ricard Carreras, responsable del Departament de R+D+I de Mafrica i líder del Grup Operatiu “Projecte pilot de producció de Pet Treats per donar alt valor afegit a coproductes d’escorxador”; Joan Serra, investigador a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Mas Badia, del centre de recerca del Grup Operatiu “Reducció de micotoxines en blat de moro a Catalunya”; i Màrius Simon, tècnic de l’Àrea d’Ajuts i projectes de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i coordinador del Grup Operatiu “Projecte d’un concentrador de purins amb obtenció de dades en continu sobre el nitrogen total, fòsfor i matèria orgànica de les dues fases obtingudes”.