GRUPS OPERATIUS | 13/03/2019  Ruralcat

Publicades les fitxes dels projectes pilot innovadors de Grups Operatius de 2017

Ja estan disponibles a la Xarxa-i.cat de RuralCat les fitxes dels projectes pilot innovadors, així com les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors portats a terme per Grups Operatius en la convocatòria de 2017, d’acord amb l’Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

Taller de l’EIP-AGRI (font: Comissió Europea)

Taller de l’EIP-AGRI (font: Comissió Europea)

En total hi ha 10 iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors, que són les següents:

També s’inclouen les 33 fitxes de projectes pilot innovadors:

L’import total destinat a aquests projectes, per a la convocatòria 2017, ha estat de 4 milions d’euros. Aquesta línia d’ajuts està dotada amb 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya 2014-2020. Des de la seva primera convocatòria, l’any 2015, s’han aprovat un total de 135 projectes innovadors.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador. Els resultats dels projectes finançats a Grups Operatius es difonen a través de la Xarxa Europea d’Innovació de l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (EIP-Agri).