SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 02/04/2013  AlimenCat/ACSA

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector flequer

Amb aquesta guia el sector flequer disposa d'una eina de treball que li faciliti la implantació de les mesures d'autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent

Imatge de contingut de la guia. Font: ACSA

Imatge de contingut de la guia

La Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector flequer ha estat redactada per l’Assessoria Catalana d’Higiene Alimentària (ACDHA ), amb la participació de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers, el Gremi de Flequers de Barcelona, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, el gremi de Flequers de les Comarques Gironines, Gremis de Forners de les Terres de Lleida i la Federació d’Industrials Forners de la Província de Tarragona.  

 
Aquesta Guia és una actualització de l’elaborada l’any 2003, moment en què la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers va ser capdavantera en la preocupació de garantir la seguretat dels seus productes i va crear una eina de caràcter consultiu per al personal del sector. En aquesta segona edició el principal objectiu ha estat flexibilitzar els criteris de compliment dels requisits higienicosanitaris d’un sector amb establiments destinats majoritàriament al comerç minorista; així doncs, està configurada perquè de manera pràctica totes les persones que intervenen en el procés d’elaboració i venta de pa puguin garantir la seguretat alimentària del producte.
 
La present guia aplica l’experiència dels anys de vigència de la primera edició i s’adapta a les necessitats dels operadors sense deixar de banda l’evolució dels hàbits de compra ni les noves exigències del consumidor.