GESTIÓ FORESTAL | 15/03/2019  Ruralcat

A partir d’avui comença la prohibició de fer foc al bosc

El Departament d’Agricultura ha elaborat un nou material gràfic per recordar a la població els períodes de prohibició de fer foc als terrenys forestals sense atorització, que va del 15 de maç al 15 d’octubre.

En el que portem d’aquest 2019 hi ha hagut 62 incendis forestals, que han cremat 224,50 hectàrees

En el que portem d’aquest 2019 hi ha hagut 62 incendis forestals, que han cremat 224,50 hectàrees

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació informa que a partir d’avui fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc, llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L’any 2018 hi va haver a Catalunya 312 incendis forestals, que van cremar 202 hectàrees. Va ser el millor des que es tenen dades registrades d’acord amb l’actual metodologia de recull estadístic i es pot considerar com a mínim el millor dels últims 15 anys. El bon comportament de les condicions meteorològiques va ser un element fonamental per a la reducció tant del nombre d’incendis com de la superfície cremada. 

En el que portem d’aquest 2019, des de l’1 de gener fins avui, ja s’ha superat el total d’hectàrees cremades durant tot l’any passat. Concretament, hi ha hagut 62 incendis forestals, que han cremat 224,50 hectàrees, segons dades provisionals. El més important va ser durant el mes de gener a Arties (Val d’Aran) amb 193,1 hectàrees forestals cremades.

Des del Departament, a través del Cos d’Agents Rurals, s’ha promogut un nou material informatiu sobre la prohibició de fer foc al bosc. Es tracta d’uns cartells i fullets que es distribuiran als ajuntaments, i que serviran per recordar quan està prohibit de fer foc, quines són les activitats de risc de provocar un incendi i quins tràmits s’han de fer per tenir autoritzacions excepcionals.

 

Informació relacionada