RESIDUS AGRÍCOLES | 07/04/2010  SINC

L'eliminació dels residus agrícoles perjudica la qualitat del sòl

Un equip d'investigadors ha estudiat l'impacte de l'eliminació dels residus agrícoles per entendre el rendiment dels cultius energètics en terres no llaurades. Els resultats, que han sortit publicats al darrer número d'Agronomy Journal, demostren que l'eliminació de residus orgànics repercuteix de forma negativa en la qualitat del sòl.

colza040710 cont

 

"L'eliminació dels residus agrícoles pot convertir les terres no llaurades en fonts, en comptes d'en claveguerons de carboni atmosfèric, fins i tot en taxes menors al 50 per cent ", afirma Humberto Blanco, autor principal de l'estudi i investigador de la Universitat d'Ohio, als Estats Units.
 
L'eliminació de residus en taxes menors al 25 per cent pot causar pèrdues de sediment en els vessaments en relació amb les terres on no s'eliminen els residus. Per evitar els efectes negatius al sòl, els científics proposen eliminar una petita proporció de residus i desenvolupar fonts de biomassa alternatives per a la producció d'etanol cel·lulòsic.
 
Amb l'estudi s'ha descobert que aquesta eliminació de residus procedents del blat de moro, el blat o la melca repercutia de manera negativa en la qualitat de l'entorn i del sòl.
 
L'eliminació de més del 50 per cent dels residus agrícoles pot tenir conseqüències nefastes per a l'estructura de la terra: redueix el segrestament de carboni orgànic del sòl, augmenta l'erosió de l'aigua i redueix el cicle de nutrients i la producció de cultius, especialment en sòls inclinats i erosionables.
 

Cultiu d'herbes com a alternativa

 
Una alternativa a l'eliminació dels residus agrícoles és el cultiu d'herbes de temporada càlida i els cultius llenyosos de curta rotació com els cultius energètics especialitzats. Aquests conreus poden proporcionar una àmplia varietat de serveis d'ecosistemes sobre l'eliminació dels residus agrícoles.
 
Les dades disponibles indiquen que les plantes herbàcies i llenyoses poden millorar les característiques del sòl, reduir l'erosió del vent i de l'aigua de la terra, filtrar els contaminants en els vessaments, segrestar el carboni orgànic, reduir les emissions netes de l'efecte hivernacle i millorar la diversitat i l'hàbitat de la fauna i la flora.
 
Mentre que l'eliminació dels residus agrícoles redueix la concentració de carboni, els cultius energètics especialitzats poden augmentar la concentració de carboni orgànic del sòl en proporcionar matèries primeres per a biocombustibles. Gràcies a les seves arrels profundes, les herbes de temporada càlida poden fomentar el segrestament de carboni a llarg termini en un perfil més profund, a diferència dels cultius en filera.
 
Segons els investigadors, els cultius energètics especialitzats en terres abandonades i marginals en lloc d'en excel·lents camps agrícoles poden beneficiar, a més, la terra i l'entorn. Les herbes de temporada càlida poden créixer en terres pobres en nutrients, compactades, pobrament drenades, àcides i erosionades.
 
Encara que els cultius energètics de plantes herbàcies i llenyoses no poden substituir als boscos naturals i a les prades natives, si estan ben gestionats, poden aportar beneficis a la terra i a l'entorn mentre que proporcionen les matèries primeres necessàries per a la producció d'etanol cel·lulòsic. El desenvolupament de la nova generació de biocombustibles no només exigirà noves tecnologies per transformar-la en combustible, sinó també nous mètodes agrícoles per conrear-la.