GRUPS OPERATIUS | 25/03/2019  Ruralcat

Agrícola Maresme SXXI SAT, Agrícola de Vilassar de Mar i Agrícola del Litoral avaluen la integració de recursos biològics en la producció hortícola

Aquest projecte, finançat a través de l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha estat liderat per Agrícola Maresme SXXI SAT, empresa del Grup Ametller Origen, i coordinat per l’IRTA, amb la participació l’ADV Baix Maresme, el Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, la federació SELMAR i Unió de Pagesos.

Prova Pilot 1. Activitat 1.1. Parcel·la preparada per plantar tomaqueres amb un marge establert de calèndula (font: IRTA)

Prova Pilot 1. Activitat 1.1. Parcel·la preparada per plantar tomaqueres amb un marge establert de calèndula (font: IRTA)

El projecte “Integració de recursos biològics en la producció hortícola” ha tingut per objectiu implementar estratègies de producció sostenibles per produir aliments de proximitat amb alt valor afegit i reduir l’ús de fitosanitaris, aigua i fertilitzants.

En primer lloc s’ha avaluat l’ús d’infraestructures ecològiques amb plantes de Calendula officinalis i Lobularia marítima en tomàquet, enciam, ceba i carxofa i s’ha comprovat l’efecte dels marges florits en l’establiment d’enemics naturals amb l’objectiu d’aplicar programes de control biològic per conservació. També s’ha posat a punt un mètode d’ús de plantes relleu de calèndula per afavorir el traspàs del depredador Macrolophus pygmaeus entre cultius successius de tomàquet, s’han avaluat les micorrizes per afavorir l’establiment de plantes insectàries en les infraestructures ecològiques i s’ha optimitzat la utilització de fertilitzants i la incorporació de fongs formadors de micorrizes arbusculars per reduir l'aportació de nitrogen i fòsfor en tomaquera i ceba. 

Com a resultats finals del projecte, s’han millorat diferents aspectes de la gestió sostenible de recursos naturals útils per a la producció agrícola com són, en primer lloc, la biodiversitat agrícola amb la conservació de fauna útil autòctona i la utilització de fongs formadors de micorrizes i, en segon lloc, la gestió dels fertilitzants i de la reducció de l’ús de plaguicides, racionalitzant l'aportació d'adobs i implementant una gestió integrada de plagues basada en el control biològic.

Així mateix, l’estudi ha permès gestionar els sòls aplicant tècniques sostenibles (fertilització i micorrizes) per afrontar els problemes d'esgotament de sòls amb síndrome de replantació

Aquest projecte s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020 amb un pressupost de 220.040€ que ha estat finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.