AJUTS | 28/03/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts a projectes de R+D+I per impulsar la investigació espanyola a nivell internacional

L’objectiu d’aquesta bases reguladores és establir les bases de la concessió, seguiment i justificació dels ajuts per al desenvolupament de projectes d’investigació, programes estratègics i actuacions de dinamització per a la seva valorització dutes a terme pels organismes d'investigació i de difusió de coneixements.

Els ajuts s'emmarquen dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020

Els ajuts s'emmarquen dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020

La finalitat dels ajuts és la de fomentar les activitats de R+D+I amb la finalitat d’incrementar la competitivitat i lideratge internacional de la ciència i tecnologia espanyola a través de l’adquisició de nous coneixements sobre els fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables que suposin un avenç important en l’àmbit en què es trobin; la generació de coneixement científic mitjançant una investigació de qualitat orientada a la cerca de solucions als problemes socials, econòmics i tecnològics presentats en els vuit reptes de la societat identificats en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i en el Pla Estatal de R+D+I; l’atracció de talent d’investigadors joves; el plantejament i desenvolupament de nous enfocaments o metodologies científiques a través de l’exploració d’idees heterodoxes i radicalment innovadores amb l’objectiu de revaluar paradigmes existents; el suport a la participació d’equips espanyols en projectes d’investigació col·laboradora transnacional en el context de l’Espai Europeu d’Investigació i la potenciació de la internacionalització i apertura del Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació i les seves institucions.

Això s’articula dintre del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020, que permet desenvolupar, finançar i executar les polítiques públiques de l’Administració General de l’Estat en matèria de foment i coordinació de la R+D+I.

El pressupost s’establirà en funció del cost total de l’activitat finançada i podran cobrir de manera total i parcial l’activitat que s’incentiva.

La data límit per presentar-se es de 20 dies, a partir de la publicació del butlletí oficial de l’Estat (21/03/2019).