AJUTS | 28/03/2019  Ruralcat

Oberta la convocatòria per a projectes estratègics del programa ENI CBC MED (Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània)

Els ajuts estan destinats al desenvolupament empresarial i de les pimes, al suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, la promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa i la protecció del medi ambient, adaptació i mitigació del canvi climàtic.

El pressupost total és de 68.518.886,09€

El pressupost total és de 68.518.886,09€

El passat 21 de març es va obrir la convocatòria per a projectes estratègics del programa ENI CBC MED (Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània), amb un pressupost de 68.518.886,09€. La convocatòria s’obre per a set de les 11 prioritats temàtiques del programa, incloses en els quatre objectius temàtics: 

A.1.  Desenvolupament empresarial i de les pimes:

A.1.1. Donar suport a les start up innovadores i les empreses recentment establertes (7.553.342,98€)

A.1.2. Reforçar i donar suport a les xarxes, clústers, cadenes de valor, agrupacions i consorcis euromediterranis en els sectors tradicionals i els sectors no tradicionals (7.553.342,98€)

A.2. Suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació:

A.2.1. Donar suport a la transferència de tecnologia i la comercialització dels resultats de la recerca (16.933.682,77€) 

A.3. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa:

A.3.1. Proporcionar als joves, en particular els NEETS, i a les dones competències que els siguin útils al mercat (13.546.946,21€) 

B.4. Protecció del medi ambient, adaptació i mitigació del canvi climàtic:

B.4.1. Gestió de l’aigua - Donar suport a les iniciatives sostenibles amb l’objectiu de trobar solucions innovadores i tecnològiques per millorar la gestió eficaç de l’aigua (10.181.593,57€)

B.4.2. Tractament i reciclatge de residus - Reduir la producció de residus municipals, promoure la recollida selectiva en origen i l’explotació òptima, especialment dels components orgànics (10.181.593,57€)

B.4.3. Energies renovables i eficiència energètica - Donar suport a les renovacions energètiques econòmicament rendibles i innovadores en funció del tipus d’edifici i de les zones climàtiques, posant l’accent en els edificis públics (10.181.593,57€)

Les propostes s’han de presentar en anglès o francès i per mitjà del formulari on line: www.enicbcmed.eu/eform. La data límit per a presentar-les és el 3 de juliol a les 13h.

El dilluns 1 d’abril, de 9:30h a 11:30h, tindrà lloc a Barcelona (sala d’actes de l’IEMed (c/ Girona, 20 – Barcelona) una sessió informativa tècnica sobre aquesta convocatòria, a l'enllaç adjunt trobareu el formulari d'inscripció. La jornada s’adreça a candidats interessats a presentar-se a la convocatòria i té per objectiu donar a conèixer les oportunitats de finançament del programa i clarificar els dubtes sobre la convocatòria en curs.