AJUTS | 28/03/2019  Ruralcat

Oberta la convocatòria per a projectes estratègics del programa ENI CBC MED (Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània)

Els ajuts estan destinats al desenvolupament empresarial i de les pimes, al suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, la promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa i la protecció del medi ambient, adaptació i mitigació del canvi climàtic.

El pressupost total és de 68.518.886,09€

El pressupost total és de 68.518.886,09€

El passat 21 de març es va obrir la convocatòria per a projectes estratègics del programa ENI CBC MED (Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània), amb un pressupost de 68.518.886,09€. La convocatòria s’obre per a set de les 11 prioritats temàtiques del programa, incloses en els quatre objectius temàtics: 

A.1.  Desenvolupament empresarial i de les pimes:

A.1.1. Donar suport a les start up innovadores i les empreses recentment establertes (7.553.342,98€)

A.1.2. Reforçar i donar suport a les xarxes, clústers, cadenes de valor, agrupacions i consorcis euromediterranis en els sectors tradicionals i els sectors no tradicionals (7.553.342,98€)

A.2. Suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació:

A.2.1. Donar suport a la transferència de tecnologia i la comercialització dels resultats de la recerca (16.933.682,77€) 

A.3. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa:

A.3.1. Proporcionar als joves, en particular els NEETS, i a les dones competències que els siguin útils al mercat (13.546.946,21€) 

B.4. Protecció del medi ambient, adaptació i mitigació del canvi climàtic:

B.4.1. Gestió de l’aigua - Donar suport a les iniciatives sostenibles amb l’objectiu de trobar solucions innovadores i tecnològiques per millorar la gestió eficaç de l’aigua (10.181.593,57€)

B.4.2. Tractament i reciclatge de residus - Reduir la producció de residus municipals, promoure la recollida selectiva en origen i l’explotació òptima, especialment dels components orgànics (10.181.593,57€)

B.4.3. Energies renovables i eficiència energètica - Donar suport a les renovacions energètiques econòmicament rendibles i innovadores en funció del tipus d’edifici i de les zones climàtiques, posant l’accent en els edificis públics (10.181.593,57€)

Les propostes s’han de presentar en anglès o francès i per mitjà del formulari on line: www.enicbcmed.eu/eform. La data límit per a presentar-les és el 3 de juliol a les 13h.

El dilluns 1 d’abril, de 9:30h a 11:30h, tindrà lloc a Barcelona (sala d’actes de l’IEMed (c/ Girona, 20 – Barcelona) una sessió informativa tècnica sobre aquesta convocatòria, a l'enllaç adjunt trobareu el formulari d'inscripció. La jornada s’adreça a candidats interessats a presentar-se a la convocatòria i té per objectiu donar a conèixer les oportunitats de finançament del programa i clarificar els dubtes sobre la convocatòria en curs.
 

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància