DOCTORATS INDUSTRIALS | 29/03/2019  Ruralcat

Oberta la convocatòria 2019 dels Doctorats Industrials

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així com a empreses per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Cartell de la convocatòria

Cartell de la convocatòria

El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el sí d’un grup de recerca d’una universitat, centre de recerca o fundació hospitalària, on el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Per part de l’entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

Per part de l’entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:

a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses, excepte els centres desenvolupadors de tecnologia de la categoria de públics acreditats TECNIO, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE. 

Sigui quina sigui la modalitat, les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació en el Pla DI, recollit a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

-Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 16 d'abril de 2019 a les 14.
-Per a la segona resolució parcial: des del 17 d'abril de 2019 fins a l'11 de juny de 2019 a les 14h.  
-Per a la tercera resolució parcial: des del 12 de juny de 2019 fins al 8 d'octubre de 2019 a les 14h.  
-Per a la quarta resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019 a les 14h.  

Es pot sol·licitar l'ajut en aquest enllaç.