SECTOR LLETER | 08/04/2010  MARM

El MARM edita dos manuals: de producció de llet crua d'ovella i de cabra

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM), a través de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, ha editat en format CD el "Manual de producció de llet crua d'ovella" i el "Manual de producció de llet crua de cabra", l'objectiu dels quals és orientar el productor en l'aplicació de les pràctiques correctes d'higiene.

cd040810 cont

 

Aquestes publicacions, que formen part de la sèrie "Guia per a la Producció Responsable", s'emmarquen en els treballs realitzats pel MARM per al reforç de la professionalització del sector productor de llet d'ovella i de cabra. Els documents recullen els requisits que han de complir aquest tipus d'explotacions làcties en vuit àrees específiques: documentació, lleteria, sala de munyiment, matèries primeres, medicaments, instal·lacions i animals i entorn, detallant-ne, per a cada àrea, les indicacions de la guia de pràctiques correctes. A més, la publicació mostra el paral·lelisme amb la legislació específica per a cada requisit.

 
A més de les edicions en format paper i en suport electrònic, els manuals es poden consultar en format PDF des de la pàgina web del MARM.