INNOVACIÓ | 01/04/2019  Ruralcat

L’ARCA posa en marxa un programa de suport per innovar i captar talent dirigit a les empreses agroalimentàries i forestals

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través del projecte "BCN Smart Rural", ha posat en marxa un Programa de suport a les empreses del sector agroalimentari i forestal interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació.

El programa va dirigit a empreses interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació

El programa va dirigit a empreses interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació

La iniciativa es dirigeix a empreses agroalimentàries i forestals de l’àmbit no metropolità de Barcelona a través de tres línies de suport.

La primera línia va dirigida a les empreses que tinguin interès en acollir estudiants en pràctiques (amb possibilitat de subvenció a través del Projecte Odisseu) en què s’ofereix assessorament en la planificació de les pràctiques, en la definició de les tasques a realitzar per l’estudiant, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb les universitats, en la definició del calendari i en la sol·licitud, si s’escau, d’un "Ajut al Pràcticum Odisseu". 

La segona línia ofereix suport a les empreses que desitgin impulsar treballs de recerca acadèmica sobre reptes de la pròpia empresa. En aquest cas s’ofereix assessorament en la definició de la proposta de recerca, en el públic objectiu (Treballs Finals de Grau o de Màster), en el contacte amb les universitats, etc.

Per últim, la darrera línia s’orienta a les empreses que tinguin interès en contractar un/a investigador/a per dur a terme un projecte estratègic d'innovació (amb possibilitat de subvenció a través del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya), en què s’ofereix informació sobre les avantatges que ofereix el "Pla de Doctorats Industrials" a les empreses, així com assessorament en la definició del projecte d’innovació, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb grups i centres de recerca, etc.

"BCN Smart Rural" és un projecte de desenvolupament rural impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). El projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i s’implementa a la zona no metropolitana de la demarcació de Barcelona.