FARRATGES | 17/04/2013  RuralCat/DAAM

Norma tècnica de producció integrada de farratges

Ja pots consultar la norma tècnica específica de producció integrada de farratges, aprovada recentment per la RESOLUCIÓ AAM/790/2013, de 2 d'abril (DOGC núm. 6355 - 15/04/2013)

Font: DAAM

Font: DAAM

La necessitat cada cop més gran de limitar al màxim l’impacte ambiental de les tècniques de conreu amb l’objectiu d’aconseguir el necessari desenvolupament sostenible obliga constantment a actualitzar les pràctiques i mètodes de conreu que, en el cas de la producció integrada, suposa unes obligacions i compromisos addicionals per als agricultors que s’hi acullin.

Un dels aspectes essencials en l’aplicació de les tècniques de producció integrada és l’ús racional de les substàncies actives que es poden aplicar en els tractaments fitosanitaris, i la reducció al mínim possible del nivell de residus admissibles.

Actualment hi ha aprovades diverses normes tècniques tant de producció, com les de fruita de llavor, fruita de pinyol, olives, fruita seca, raïm per a la vinificació, cítrics, cereals d’hivern i d’estiu, com d’elaboració, com les de fruita seca elaborada, oli d’oliva, i elaboració de vi.
 
La norma tècnica de producció integrada de farratges així com els annexos és d’aplicació als següents cultius: 
 • Alfals
 • Raigràs
 • Festuca
 • Dàctil “Dactylis glomerata“
 • Trepadella
 • Trèvol
 • Panís farratger
 • Pastura del Sudan/sorgo farratger i híbrids
 • Pèsol farratger
 • Veça 
 • Associació/s de gramínia/es + lleguminosa/es
 • Altres (cereals d’hivern, gira-sol, etc.)
 
Al llarg de 35 articles, la resolució enumera les obligacions, prohibicions i recomanacions pel que fa a temes com el sòl, la preparació del terreny i el conreu; el material vegetal i la sembra; el maneig del cultiu; la fertilització i el reg; la recol.lecció i l’emmagatzematge i conservació dels farratges; l’identificació i traçabilitat o la gestió dels residus, entre d’altres.