TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 18/04/2013  RuralCat/IRTA

ITP és un portal gratuït sobre noves tecnologies en processament alimentari

HighTech Europe ha desenvolupat l'Interactive Technology Portal, un portal en línia sobre noves tecnologies i innovació en l'àmbit del processament d'aliments, per donar servei a les pimes

El portal inclou una guia per a la innovació, fitxes divulgatives sobre noves tecnologies, perfils d’empreses i centres d’R+D relacionats amb aquestes tecnologies, i localització d’infraestructures disponibles detectades en diferents subsectors de la indústria alimentària (lacti, carni, vegetal, etc.) mitjançant la realització de més de 100 entrevistes a empreses a nivell europeu. 

La informació està disponible en anglès, encara que el servei de cerca (similar a un cercador comú) permet l’entrada de paraules en espanyol per facilitar així la cerca. 
 
Per registrar-se a l’Interactive Technology Portal (ITP) i utilitzar-lo gratuïtament a partir de l’1 de maig de 2013, heu de contactar amb: coordinator@hightecheurope.eu 
 
 

A qui li pot interessar l’ITP?

  • Empreses d’alimentació, begudes i ingredients
  • Federacions / associacions agro-alimentaries 
  • Centres tecnològics i  instituts d’I+D
  • Centres universitaris de recerca aplicada 
 

Què pot trobar a l’ITP?

  • Informació tècnica resumida i concisa.
  • Fitxes divulgatives sobre noves tecnologies (alta pressió, microones, polsos elèctrics, p. lumínics, assecat spray, nanofiltració…) i les seves aplicacions. Avantatges i Inconvenients. 
  • Més de 700 perfils de centres i empreses amb dades de contacte a nivell personal.
  • Més de 50 equips a la seva disposició.
  • On realitzar proves pilot i d’escalabilitat industrial en la seva àrea geogràfica més propera.
  • Com innovar en el sector (metodologia,  enllaços i financiació).
 

HTE és una xarxa d’excel·lència en processament alimentari

 

HighTech Europe (HTE) , on l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentaries (IRTA) és l’únic representant espanyol, és una xarxa d’excel·lència en processament alimentari que reuneix 22 socis Europeus entre els que es troben centres d’I+D, federacions i pimes. El seu objectiu principal és potenciar la innovació i la introducció de noves tecnologies al sector productiu alimentari europeu. 
 
HTE és un projecte europeu iniciat al maig de 2009 amb finalització oficial al desembre de 2013. La continuïtat posterior del projecte està prevista a través de la participació de varis dels seus membres al consorci Foodbest, proposta que es presentarà a la futura convocatòria de la Knowledge Innovation Communities (KIC) en Alimentació a partir dels anys 2015-16.
 

Informació relacionada