TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 05/04/2019  Ruralcat

El PATT ofereix més de 1.000 actuacions al llarg del 2019

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) és l’instrument del DARP que recull, programa i coordina les actuacions en l’àmbit de la transferència tecnològica i la divulgació de coneixements tècnics i de gestió, als sectors agrari, pesquer, forestal, agroalimentari i del medi natural de Catalunya.

Portada del llibret del PATT 2019

Portada del llibret del PATT 2019

Amb la voluntat de donar resposta a les necessitats del sector agrari, agroalimentari, pesquer i forestal, al llarg del 2019 el DARP preveu realitzar actuacions específiques en els següents àmbits estratègics: gestió sostenible, bioeconomia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari, pesquer i forestal; gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica; emprenedoria i innovació agroalimentària i rural; nous models de governança i cogestió; sanitat vegetal i risc de plagues emergents; estratègies per a la millora de la salut animal, lluita contra les resistències dels antimicrobians; nova PAC i digitalització del sector agroalimentari.

El PATT 2019 preveu un total de 1.040 actuacions, de les quals 859 són activitats puntuals (jornades tècniques, jornades de referència, seminaris, jornades de camp i visites tècniques) i 181 són activitats demostratives (actuacions de recerca aplicada, projectes demostratius, parcel·les experimentals, assajos i explotacions col·laboradores). El PATT compta amb més de 140 entitats diferents que col·laboren en l’organització d’activitats durant aquest any. 

En els 16 anys de funcionament, el PATT s’ha consolidat com un instrument de referència per al sector, amb la celebració de 19.400 ponències, més de 10.000 col·laboracions i més de 310.000 assistents al llarg d’aquests anys.

A través del portal RuralCat s’accedeix a la informació detallada dels programes de les jornades i cursos previstos. Així mateix, es poden trobar les ponències de les jornades realitzades així com altres documents tècnics d’interès, com dossiers tècnics o fitxes tècniques. Els interessats també poden inscriure’s als sectors del PATT que són del seu interès i rebre puntualment a la vostra bústia de correu electrònic totes les activitats previstes a través del servei el PATT a la teva bústia: ruralcat.gencat.cat/web/guest/tt/patta-la-teva-bustia

El Programa de Formació Agrària es desenvolupa a través de les 14 escoles agràries gestionades pel Servei de Formació Agrària, que ofereixen cursos de formació inicial, amb més de 800 alumnes matriculats el curs passat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la família d’activitats agràries, a més d’altres cicles de les famílies d’indústria alimentària, d’activitats físiques i esportives i de comerç i màrqueting, formació contínua, amb més de 10.600 professionals formats el 2018, i Formació Agrària a Distància (FAD), formació per a persones joves que s’incorporen al sector agroalimentari i cursos d’emprenedoria. Es pot consultar la informació sobre cursos vinculats a la formació agrària a: ruralcat.gencat.cat/web/guest/formació