GESTIÓ FORESTAL | 10/04/2019  Ruralcat

El CTFC publica una Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa

Aquesta guia informa sobre tipus i característiques d’aquestes fonts d’energia renovables, les característiques d’aquests tipus d’instal·lacions, la seva demanda energètica, i l’anàlisi de la inversió en l’àmbit de diferents tipus d’explotacions agràries.

Treballs de desembosc amb autocarregador forestal (font: AFIB-CTFC)

Treballs de desembosc amb autocarregador forestal (font: AFIB-CTFC)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), ha elaborat una Guia per a orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa, que posa a disposició del sector dades específiques i les raons per a fer el canvi cap a fonts d’energia més sostenibles.

Aquesta guia informa sobre tipus i característiques d’aquestes fonts d’energia renovables, les característiques d’aquests tipus d’instal·lacions, la seva demanda energètica, i l’anàlisi de la inversió en l’àmbit de diferents tipus d’explotacions agràries.

Aquest document aporta coneixements sobre tipus de biomassa agroforestal existents a Catalunya i sobre diferents tipus de calderes, facilita consells pràctics a l’hora d’utilitzar biomasa i posa exemples d’instal·lacions en granges de porcí, avicultura i hivernacles en flor. Alhora facilita dades de consums, estalvi, imports i termini de recuperació de la inversió, comparant diferents fonts energètiques. Amb tot, recomanacions i casos pràctics amb dades econòmiques que seran d’interès dels titulars a l’hora de fer inversions en les seves explotacions.

La difusió de la guia coincideix amb la convocatòria 2019 de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitar l’ús de fonts d’energies en el sector agrari, que es publicarà en breu. Amb aquest ajut es promouen inversions que realitzen les explotacions agràries en l’àmbit de l’ús de fonts renovables d’energia, subproductes i altres matèries primeres no alimentàries per a impulsar el desenvolupament de la bioeconomia, quan és per consum exclusiu de la pròpia explotació.