AJUTS | 11/04/2019  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya del 2019

Els ajuts, per un import de prop d’1 milió d’euros, volen seguir impulsant les activitats de gestió i promoció dels interessos pesquers de les confraries de pescadors.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de juny de 2019

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de juny de 2019

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts a les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a l’any 2019

Les confraries i les seves federacions són corporacions sense ànim de lucre que exerceixen de representació del sector pesquer i actuen en els àmbits territorials respectius com a òrgans de consulta i col·laboració amb les administracions públiques, amb l'objectiu de promoure, gestionar i impulsar els interessos pesquers.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 925.000,00 euros, són a càrrec  dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de juny de 2019. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts.