DOSSIER TÈCNIC | 24/04/2019  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 97: “La interacció dels ocells marins i l’activitat pesquera”

El monogràfic està dedicat en aquesta ocasió a la relació dels ocells marins amb l’activitat pesquera i descriu les iniciatives impulsades conjuntament per científics i pescadors professionals per minimitzar la captura accidental d’aus marines.

Les aus marines són un dels grups faunístics més amenaçats del planeta. D’entre els factors que les afecten, destaquen la pèrdua d’hàbitats costaners i la proliferació d’espècies invasores, però determinades pràctiques pesqueres també comporten captures accidentals, especialment negatives per a algunes espècies molt amenaçades i pròpies del Mediterrani, com és el cas de la baldriga balear.

El sector pesquer ja fa anys que està implicat en la minimització de les captures accidentals d’espècies protegides tot impulsant diverses iniciatives i implantant els protocols d’actuació més adequats de la mà de científics i d’administracions públiques. Aquestes accions van amb línia amb l’objectiu del Pla Multianual 2018-2021 de l’Estratègia Marítima de Catalunya dedicat a la conservació dels ecosistemes marins i, més concretament, en la línia estratègica que preveu la reducció de les captures accessòries d’espècies protegides (aus i tortugues) durant la pesca mitjançant la formació del sector i la implantació de mesures tècniques. 

El Dossier Tècnic abasta la problemàtica de les captures accidentals d’ocells marins des del punt de vista dels diversos agents que intervenen en la seva mitigació, posant l’accent tant en les accions ja impulsades així com en els reptes que queden per abordar conjuntament.

Encapçala el monogràfic l’article “Captures accidentals en la pesca, una problemàtica no desitjada per ningú” que explica com l’activitat pesquera en general està interessada en reduir les captures accidentals ja que no són espècies d’interès comercial i, a més, poden generar sobrecostos i pèrdues d’eficiència per a l’activitat. 

A l’article “Els ocells marins protegits” des del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, es fa un repàs de les principals espècies protegides a la Mediterrània, com són les baldrigues, el cor marí emplomallat, la gavina corsa i el fumarell negre; i analitza els principals reptes de conservació.

Seguidament, a “Interaccions entre ocells marins i pesca: com solucionar el problema de les captures accidentals” s’exposen algunes solucions per afrontar la problemàtica de forma col·laborativa i amb els pescadors al capdavant.

El segueix l’article dedicat al cas del palangre demersal, la modalitat pesquera que mostra un major risc de capturar ocells marins a Catalunya, i que a Catalunya afecta especialment tres espècies de baldrigues mediterrànies, totes en declivi, que són la baldriga cendrosa, la balear i la mediterrània.

A continuació, el Dossier presenta una pinzellada de la visió que tenen diferents col·lectius sobre la captura accidental d’aus marines a Catalunya, a través de quatre entrevistes a representants dels col·lectius amb una relació més estreta amb aquesta problemàtica al litoral català. 

El monogràfic es tanca amb l’entrevista a Oliver Yates, membre de l’Albatros Task Force de BirdLife International durant 10 anys (2007-2017), que explica la seva experiència a peu de barca a Catalunya i la seva visió de la problemàtica a tots els nivells.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els temes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament, l’IRTA, les universitats i el sector productiu.