INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 30/05/2013  DAAM

Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2010. Avanç 2011 i 2012

L'estudi presenta les estadístiques, indicadors i índexs més recents de la indústria agroalimentària catalana referits als anys 2011 i 2012 i ha estat elaborat per la Direcció General d'Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentàries

Portada de la publicació

Portada de la publicació

L'estudi Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2010. Avanç 2011 i 2012, elaborat per la Direcció General d'Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentàries, presenta una nova estructura en relació a les 12 anteriors en el fons i en la forma, amb la finalitat d'aportar actualitat a la informació, sense perdre la continuïtat de les dades fins ara publicades.
 
A la primera part de l'informe, que és nova, es presenten les estadístiques, indicadors i índexs més recents de la indústria agroalimentària catalana referits als anys 2011 i 2012, extretes de fonts oficials. L'informe s'estructura en nou capítols que tracten els principals indicadors de la indústria agroalimentària.
 
A la segona part, com s'ha vingut fent fins ara, s'inclou un recull comparatiu de les dades estadístiques incloses a les taules referides a les principals magnituds de la indústria agroalimentària de l'any 2010 i 2009, a partir de les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), per tal de donar continuïtat a l'Informe Anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya, que el DAAM ve publicant cada any des del 1998.
 
Així, en aquest informe es fa palesa la importància de la indústria agroalimentària a Catalunya, un sector estratègic des d'una perspectiva econòmica, territorial i ambiental, capaç de produir aliments d’una alta qualitat, saludables i segurs. La indústria d'aliments i begudes es posiciona un any més com a primer sector del teixit industrial català. L'any 2010 ha assolit unes vendes netes de 18.843 milions d'euros, que representen el 20,1% del total de la indústria catalana, i ha donat feina a 75.593 treballadors, ocupats en els 2.694 establiments del sector repartits per tota la geografia catalana.
 
En un moment tan delicat com el que estem vivint, en què la crisi afecta greument l'economia del nostre país, la indústria agroalimentària ha estat un dels sectors industrials que millor ha resistit el seu impacte. Així doncs, tot i que s'han experimentat retrocessos en l'ocupació i en el nombre d'establiments respecte les xifres del 2009, queden lluny de les disminucions del total de la indústria de Catalunya. A més, les vendes netes han pujat un 1,7%.
 
En el conjunt estatal, el sector agroalimentari català segueix sent la primera comunitat
autònoma tant pel que fa a vendes, amb un 22,9% del global, com en relació al nombre de treballadors, amb un 20,8% del total. Si es compara amb la resta de comunitats, Catalunya pateix unes caigudes menors quant a ocupació i nombre d'establiments respecte la mitjana espanyola, el que suposa una altra mostra de la fortalesa del sector.
 
Davant el paper decisiu que la indústria agroalimentària té al sector agrari de Catalunya, el Departament aplica una política agrària globalitzadora on el sector agrari i l'agroindústria tenen una profunda interrelació.
 
Apart d'altres línies, entre els anys 2007 i 2012 el Departament ha concedit ajudes al sector per un total de 96 milions d’euros, les quals han generat una inversió de 607 milions d'euros. Aquests ajuts tenen la finalitat de fomentar i impulsar la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris.
 
Aquest informe pretén ser profitós per a totes les persones que vulguin conèixer la realitat econòmica del país i el paper que hi juga el seu primer sector industrial.