INNOVACIÓ | 31/05/2013  RuralCat/DAAM

Convocatòria del PITA 2013

Aquest premi distingeix a les empreses que hagin incorporat un nou producte, procés o gestió orientats a millorar la seva competitivitat i sostenibilitat. Termini de presentació de candidatures: de l'1 de juny a l'1 de juliol de 2013, ambdós inclosos

Detall del póster dels PITA 2013. Font: DAAM

Detall del póster dels PITA 2013. Font: DAAM

 Aquest premi distingeix a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa, orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació

La dotació és de 6.000 euros i un nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:

Premi a l'empresa agrària: per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.

Premi a l'agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.

Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de una emprenedor/a innovador/a 

Aquest premi s'ha convocat per RESOLUCIÓ AAM/1156/2013, de 24 de maig, de convocatòria del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2013 (DOGC núm. 6387 - 31/05/2013).
 
La tramitació d'aquest premi es pot fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmits i de la Direcció General o les oficines comarcals del DAAM. El termini màxim per resoldre la concessió dels premis serà el 15 de novembre de 2013 i es publicarà al Document Oficial de la Generalitat.
 

A qui va dirigit?

 
A les empreses del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.
 
El premi per a la seva modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/es agraris/as o agroalimentaris/as de Catalunya que siguin menors de 40 anys d’edat en l’any de la convocatòria que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.
 

Trajectòria dels premis PITA

 
Els premis PITA, que amb aquesta convocatòria arriben a la tretzena edició, van néixer l'any 2001 amb l'objectiu d'incentivar la innovació tecnològica del sector agroalimentari que ha de ser capaç de donar resposta a les demandes de la nostra societat que vol productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal.
 
Amb els anys es va veure la necessitat de distingir els diversos tipus d'innovació dins el sector i l'any 2005 es van crear dues modalitats, una per agroindústries i l'altra per empreses agràries. Com que el sector continuava evolucionant, en la convocatòria del 2012, el DAAM va decidir crear una tercera categoria destinada específicament a joves emprenedors.