AJUTS | 30/04/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura promou la innovació i la recerca entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola

El DARP ha obert una nova convocatòria d’ajuts per fomentar la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors i la innovació en el sector de l’aqüicultura. Aquesta cooperació s’emmarca en el model de cogestió pesquera català, referent de la pesca catalana.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya

L’import convocat ascendeix a 900.000€ distribuïts en les anualitats 2019, 2020 i 2021. El percentatge de cofinançament és del 75% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 25% a càrrec del Departament d’Agricultura.

Amb aquests ajuts es vol fomentar la innovació en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura per fer front als reptes del sector, especialment en relació a l’adaptació al canvi climàtic, i impulsar l’activitat econòmica.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC), que es fonamenta en un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l’economia blava del país.