AJUTS | 03/05/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al 2019

L’import d’aquesta subvenció és de 422.000 euros i va adreçada a entitats associatives del sector apícola que agrupen apicultors d'arreu de Catalunya i també es pot demanar a títol individual.

L’import d’aquesta subvenció és de 422.000 euros i va adreçada a entitats associatives del sector apícola

L’import d’aquesta subvenció és de 422.000 euros i va adreçada a entitats associatives del sector apícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2019.

L'objecte d'aquests ajuts se centra en l'establiment de les condicions necessàries per millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya, mitjançant les línies d'actuació següents: l'assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions d'aquestes; la lluita contra la varroasi; la racionalització de la transhumància, i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.

L’import d’aquesta subvenció és de 422.000 euros i va adreçada a entitats associatives del sector apícola que agrupen apicultors d'arreu de Catalunya i  també es pot demanar a títol individual. L’ajut és ampliable amb una dotació addicional de fins a 58.000 euros, condicionada a l'efectiva disponibilitat del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut és des del 3 al 23 de maig de 2019, ambdós inclosos. La presentació de la sol·licitud s’haurà de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.  

Aquests ajuts estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Ministeri d'Agricultura i Pesca i Alimentació (MAPA), i el DARP.

De forma complementària, el DARP també ha convocat els ajuts al sector apícola per la pol·linització per a l'any 2019 per un import total de 80.000 euros.