AJUTS | 11/06/2013  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per a la millora de la producció i la comercialització de productes apícoles

El DAAM ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents a 2013, per ORDRE AAM/114/2013, de 4 de juny (DOGC Núm. 6394 - 11.6.2013). El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies

pot de mel

 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura corresponents a 2013, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies.

 
La legislació comunitària estableix una sèrie de mesures destinades a millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura amb l'objectiu que cada estat membre de la Unió Europea (UE) estableixi un programa nacional d'actuacions amb caràcter triennal. El Programa estatal d’ajuda a l’apicultura 2011-2013, aprovat per la Comissió Europea, s'ha d'adreçar a actuacions destinades a l'assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors, lluita contra la varroasi, racionalització de la transhumància, i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.
 
Els ajuts al sector apícola convocats en aquesta disposició estan integrats en l’esmentat Programa estatal d’ajuda a l’apicultura 2011-2013, tenen un import de 97.586,06 euros, cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en un 50%, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) en un 25%, i el Departament el 25% restant.
 
L’import de la convocatòria es distribueix entre les línies d’actuació de la manera següent:
- assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de productors: 20%;
- lluita contra la varroasi: 40%;
- racionalització de la transhumància:38%; i
- mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel: 2%.
 
L’import d’aquesta convocatòria podrà ser ampliat fins a arribar a una dotació final de 507.484,00 euros, dels quals 126.871 euros serien a càrrec dels pressupostos del DAAM, 126.871 euros dels del MAGRAMA i 253.742 euros el FEAGA, increment condicionat a l’efectiva disponibilitat del crèdit en el moment anterior a la resolució.