AJUTS | 06/05/2019  Ruralcat

Convocats el ajuts per a la cooperació dels grups d’acció local Leader de Catalunya per al 2020 i 2021

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comunes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de juny de 2019

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de juny de 2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts a la cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l’any 2019. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de juny de 2019.

El pressupost total de la convocatòria és de 2.003.333 euros, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020, i a càrrec de les anualitats 2020 i 2021. 

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comunes, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.

Com a novetat, en aquest nou període de programació 2014-2020, els grups Leader poden presentar projectes propis en col·laboració amb els agents dels seu territori, que permet desenvolupar les estratègies específiques de cada territori.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 grups d’acció local que varen ser seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2020.

Els projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

En les quatre primeres convocatòries del període 2014-2020, el DARP va aprovar 52 projectes de temàtiques molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits o cotreball rural, entre d’altres.

Informació relacionada