DUN 2013 | 12/06/2013  RuralCat/DAAM

El 40% dels nous declarants de la DUN són dones

Aquest 2013 han augmentat les Declaracions Úniques Agràries (DUN), que registren més dones a les explotacions i una tendència al rejoveniment

El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, el director dels Serveis Territorials a Lleida, Jaume Fabà, i la subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, Esther Peña durant la presentació de les dades. Font: DAAM

El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, el director dels Serveis Territorials a Lleida, Jaume Fabà, i la subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, Esther Peña durant la presentació de les dades. Font: DAAM

  El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ja ha presentat els resultats de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2013. Aquest any han augmentat les Declaracions Úniques Agràries (DUN), que registren més dones a les explotacions, una tendència al rejoveniment, un increment de l’interès per la producció ecològica i la bona acollida del nou sistema de venda directa.

 
De les 61.909 declaracions presentades, davant de les 61.079 de la campanya anterior, 4.283 són de nous declarants, 40% dels quals són dones. Enguany s’han declarat 1.347.821 hectàrees, el 82% de la Superfície Agrària Útil i l’import estimat de pagament dels ajuts sol·licitats a través de la DUN és de 350.000.000 euros.
 
Per altra banda, el 90% de les DUNs corresponen a persones físiques i pel que fa a les edats s’observa un increment de l’1% dels menys de 40 anys, de 40 a 55 i de 55 a 65, i una disminució del 2% dels majors de 65 anys; alhora que un lleuger rejoveniment dels titulars d’explotacions agràries.
 
 

Principals novetats d’aquesta campanya 

 
  • Adhesions al Sistema de Venda de proximitat: s’ha presentat 1.298 sol·licituds d’adhesió a totes les comarques, destacant Les Garrigues i l’Alt Empordà. Pel que fa a les explotacions que majoritàriament han sol•licitat l’adhesió al sistema de venda de proximitat destaca l’horta, l’olivera, vitícoles, boví de carn i fruita dolça.
  • Actualització de les dades de DOPs i IGPs de productes no vínics: s’ha realitzat 14.505 declaracions d’inscripció a una Denominació d’Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP), fet que permetrà actualitzar les dades dels registres de les DOP i IGPs, i facilitarà la tasca dels consells reguladors.
  • Actualització de les dades de titularitat del Registre Vitivinícola de Catalunya: 8.414 viticultors han declarat un total de 53.105 hectàrees de vinya a la DUN, el que permetrà actualitzar les dades del RVC.
  • Declaració de dades addicionals per a presseguer i nectarina: s’ha declarat 24.552 parcel•les de presseguer i 15.198 de nectarina, amb una informació addicional (setmana d’inici de la maduració, forma i color fruit), fet que permetrà al sector millorar les previsions de collita i millorar la planificació de la comercialització.
 
Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 23.731, que suposen el 38’33% del total, seguides de les de Terres de l’Ebre amb un 21’7%, les de Tarragona amb un 16’13%, 8’2% a les de Girona, 7’6 % a les de Barcelona, i  6’4% a les de la Catalunya central.
 
 

Pagament únic i altres ajuts directes

 
El pagament únic i altres ajuts directes són ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), corresponents al primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), i tenen com a objectiu donar suport a les rendes agràries i contribuir al manteniment de l’activitat agrària, evitant el seu abandonament i ajudant, d’aquesta manera, a evitar el despoblament de les zones rurals, a l’equilibri territorial i a l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.  
 
AJUT
Sol·licituds
Pagament Únic
57.606
Ajut als fruits de closca
12.272
Ajut foment activitats beneficioses mediambientals al sector de fruits de closca
598
Ajut al foment de la qualitat dels llegums
40
Prima per vaques alletants
1.324
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions vaques alletants
1.523
Ajut per la millora de la qualitat de la carn de boví
1.554
Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum
243
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions d’oví
427
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions de cabrum
319
Ajut per la millora de la qualitat de la llet i dels productes lactis de vaca
230
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions vaquí de llet
540
 
 

Contracte Global d’Explotació

 
Els ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) estan cofinançats, i corresponen al segon pilar de la PAC. En a aquesta convocatòria el més destacable és un important augment en l’ajut d’incorporació de joves agricultors respecte a l’any anterior, que ha passat de 386 al 2012 a 528 al 2013. També destaca l’increment de sol·licituds d’ajut a l’agricultura i ramaderia ecològica, atès que per a l’any 2013 s'ha obert convocatòria per a nous sol·licitants per un període de 5 anys. 
 
AJUT
Sol·licituds
Gestió zones humides RAMSAR arròs/closes
2200
Producció Integrada
1570
Agricultura ecològica
1271
Agricultura racional i de conservació en fruits de closca
558
Sistemes alternatius a la lluita química en vinya
462
Conservació i millora races autòctones
359
Millora i foment de pastures
454
Foment ramaderia ecològica
559
Lluita contra l’erosió
310
Millora pastures muntanya Ramaderia equina
249
Millora ZEPAs en la Plana Agrícola
119
Apicultura millora biodiversitat
112
Varietats vegetals autòctones
6
Gestió sostenible de la fertilització
6
Prod. agrària RAMSAR (retirada 20 anys)
14
Indemnització compensatòria
5608
Assessorament
1718
 
  
 

Informació relacionada