AJUTS | 13/06/2013  RuralCat

Convocatòria d'ajuts a la innovació de les pimes (InnoEmpresa)

Aquests ajuts responen als objectius del programa InnoEmpresa 2013 que dóna suport a la petita i mitjana empresa en augmentar la seva capacitat innovadora. El termini per presentar les sol·licituts finalitza el 6 de setembre

 La Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC la Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.

 
En el context econòmic actual, les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), són imprescindibles per assolir una millora sostenible en la productivitat i la competitivitat empresarial i, per tant, esdevenen un objectiu cabdal de les actuacions de la Generalitat de Catalunya.
 
Els resultats de convocatòries anteriors d’ajuts a la inversió en recerca industrial, desenvolupament i innovació, han posat de manifest la conveniència de continuar amb el suport a projectes empresarials dirigits a donar solucions innovadores a problemes estratègics com a via fonamental per millorar el posicionament competitiu de la indústria catalana.
 
Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya continua sent prioritari impulsar la R+D+i a les empreses, especialment entre la pime.
 
El programa InnoEmpresa 2013 dóna suport a la petita i mitjana empresa en augmentar la seva capacitat innovadora, així com en desenvolupar productes innovadors i diferencials.
 
Aquesta Resolució respon als objectius de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (en endavant ACC1Ó), entitat adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de l’empresa catalana i centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la innovació, la internacionalització i la millora del model de negoci empresarial.