AJUTS | 09/05/2019  Ruralcat

Convocatòria anticipada per la selecció de projectes de la demarcació de Girona de PECT per al 2020 i 2021

Els projectes s’hauran de referir a sistemes alimentaris sostenibles, xarxa de territoris rurals intel·ligents (Rural Smartgrid), innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials o valorització del patrimoni històric i cultural.

La data límit per a presentar-se és el 28 de juny de 2019

La data límit per a presentar-se és el 28 de juny de 2019

La Diputació de Girona ha publicat una convocatòria per la selecció i cofinançament de projectes de la demarcació de Girona a presentar a la segona convocatòria de la Direcció General de l’Administració Local del Departament de la Presidència per als Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) cofinançats pel programa FEDER. Aquesta es tracta d’una convocatòria anticipada de subvencions per als anys 2020 i 2021

Els projectes s’hauran de referir a sistemes alimentaris sostenibles, xarxa de territoris rurals intel·ligents (Rural Smartgrid), innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials o valorització del patrimoni històric i cultural.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa de la demarcació de la província de Girona. Tanmateix, també hi podran concórrer universitats i entitats sense finalitat lucrativa de fora de la demarcació de Girona quan executin projectes que es portin a terme a municipis de la demarcació.

El percentatge de cofinançament no podrà excedir del 25% de la despesa elegible. La despesa elegible mínima del projecte haurà de ser de 200.000 euros. La data límit per a presentar-se és el 28 de juny de 2019.