TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 10/05/2019  Ruralcat

Arriba una nova edició dels Matins d’Innovació dedicada a la reducció de l’ús d’antibiòtics en porcí

En aquesta edició, que es celebrarà el proper el 23 de maig a l’Escola Agrària de Tàrrega, es presentaran les activitats d’experimentació i recerca que es realitzen entorn la reducció d’antibiòtics en porcí a Catalunya, les quals són el punt de partida cap a l’aplicació posterior de nous coneixements, tècniques i pràctiques.

El seminari tècnic es celebrarà el proper el 23 de maig a l’Escola Agrària de Tàrrega

El seminari tècnic es celebrarà el proper el 23 de maig a l’Escola Agrària de Tàrrega

El seminari tècnic “Reducció de l’ús d’antibiòtics en porcí” es celebrarà el proper el 23 de maig a l’Escola Agrària de Tàrrega i s’estructurarà en dos blocs, en el primer es donarà veu als centres de recerca i universitats que realitzen activitats de recerca entorn la reducció d’antibiòtics en porcí, els quals són el punt de partida cap a l’aplicació posterior de nous coneixements, tècniques i pràctiques. En el segon bloc les entitats vinculades amb aquest sector exposaran les necessitats en matèria d’R+D+I i de transferència tecnològica. Finalment, s’obrirà un torn obert de paraula amb la presència dels assistents al seminari.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) promou, en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, els Matins d’innovació agroalimentària amb el propòsit de conèixer les activitats de recerca i d’experimentació í i obrir un espai de diàleg. Per fer-ho es compta amb els principals organismes que realitzen recerca en un àmbit determinat així com amb la representació d’organitzacions professionals i empreses del sector. 

El DARP, a través del Servei d’Innovació Agroalimentària, va començar a organitzar els seminaris “Matins d’Innovació Agroalimentària” l’any 2008. Des de llavors, en aquests més de 10 anys s’han realitzat un total de 23 seminaris en diversos àmbits, amb la participació d’un miler de persones.