PLA DE XOC | 14/04/2010  DAR

El DAR incrementa en un 10 per cent la seva aportació a les assegurances agràries

El Govern, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) incrementa en un 10 per cent la seva aportació a les assegurances agràries. Amb aquesta mesura, prevista al Pla de Xoc, pretén reduir un dels costos de les explotacions agràries i donar resposta a les necessitats del sector ja que travessa una conjuntura especialment desfavorable. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat l'ordre que modifica les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries.

assegurança cont

 

Per tal d'aprofundir en la política de foment de la contractació de les assegurances agràries, el DAR ha acordat incrementar en un 10 per cent els percentatges de subvenció que s’apliquen a diferents línies d’assegurança, el que suposarà incrementar en aproximadament 470.000 euros la despesa del DAR en subvencions a la contractació d'assegurances agràries.
 
D'aquesta manera, es potencia la reducció dels costos directes i indirectes per a les explotacions agràries, entre les quals es troba la millora de les condicions de contractació de les assegurances agràries. L'objectiu de la mesura és evitar que les explotacions agràries en situació de crisi deixin de contractar l'assegurança agrària per reduir costos i quedin en desemparament.
 
El percentatge d'ajut que s'aplicarà finalment, amb el 10 per cent d'increment per a cada grup, durant l'any 2010 sobre la subvenció que aplica l'Entitat Nacional d'Assegurances Agràries (ENESA), segons el grup de subvenció, serà el següent:
 
Grup               Percentatge 2010  
 
I                                     28%
II                                    30%
III                                   46%
IV                                   61%
V                                    32%
VI                                   52%
VII                                  72%

 

Informació relacionada