PROJECTES DEMOSTRATIUS | 23/05/2019  Ruralcat

Disponible a la Xarxa-i.cat el ‘Protocol de mostreig de fruits per anàlisi mineralògic’

El protocol s’emmarca dins l’activitat demostrativa “Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT“ operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

L'objectiu és conèixer l’estat nutricional dels fruits en estadi primerenc

L'objectiu és conèixer l’estat nutricional dels fruits en estadi primerenc

Ja es pot consultar a la Xarxa-i.cat el “Protocol de mostreig de fruits per anàlisi mineralògic” elaborat per l’IRTA dins  l’activitat demostrativa “Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT“ operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu del protocol és conèixer l’estat nutricional dels fruits en estadi primerenc, al voltant dels 60 dies després de collita, per predir el risc de bitter pit en pomera. En aquest protocol es donen les pautes per realitzar el mostreig de fruits per l’anàlisi mineralògic primerenc.