PROJECTES DEMOSTRATIUS | 23/05/2019  Ruralcat

Ja es poden consultar a la Xarxa-i.cat les fitxes de les activitats de demostració corresponents a la convocatòria 2018

Els projectes aborden diversos àmbits de treball com la sanitat vegetal i benestar animal, forestal, fertilització, horticultura, indústries agroalimentàries, medi ambient i biodiversitat, plantes aromàtiques, vitivinicultura i ramaderia, entre els més destacats.

Els projectes demostratius són activitats innovadores que proven la viabilitat d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu

Els projectes demostratius són activitats innovadores que proven la viabilitat d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu

A la Xarxa-i.cat ja hi ha disponibles 59 fitxes noves d’inici de projecte de les activitats de demostració corresponents a la convocàtoria 2018 (operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020). 

Aquestes activitats, que tindran una durada de dos anys, les estan executant diversos centres universitaris i de recerca de Catalunya com el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB-UB-CRAG, la Fundació EURECAT, la Fundació Mas Badia, la Fundació Miquel Agustí, la Fundació Parc Tecnològic del Vi, la Fundació Universitària Balmes, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l’Institut Català del Suro, l’IRTA, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Els projectes aborden diversos àmbits de treball com la sanitat vegetal i benestar animal, forestal, fertilització, horticultura, indústries agroalimentàries, medi ambient i biodiversitat, plantes aromàtiques, vitivinicultura i ramaderia, entre els més destacats.

La finalitat d’aquestes activitats és la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització de projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

Aquestes activitats demostratives estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per un import total de 1.689.928,55 euros.