EXTENSIUS | 23/05/2019  Ruralcat

L’IRTA orienta sobre la fertilització del blat de moro en cobertora

Per optimitzar la producció del blat de moro l’IRTA explica que és necessari aplicar nitrogen mineral en cobertora i, en la mesura del possible, fraccionar la dosi a aplicar en diverses aportacions, preferiblement a través del reg.

Camp de blat de moro (Font: IRTA)

Camp de blat de moro (Font: IRTA)

En el darrer butlletí d’Extensius.cat de l’IRTA s’ofereixen unes orientacions generals sobre la fertilització del blat de moro en cobertora.

A l’article s’explica que les necessitats en nitrogen del blat de moro acostumen a ser altes, especialment quan les produccions són elevades. Per optimitzar les produccions és important aplicar nitrogen en cobertora, quan el cultiu té un creixement elevat i, conseqüentment, unes necessitats elevades de nutrients. 

A més, es recomana utilitzar Eines d’Ajuda a la Decisió per optimitzar la fertilització del blat de moro en cada parcel·la o situació. De forma complementària, conèixer el contingut en nitrat del sòl abans de realitzar l’aportació de cobertora pot permetre afinar més la recomanació.

En el butlletí de maig d’Extensius.cat i en aquest Dossier Tècnic es pot trobar informació general sobre la fertilització del blat de moro.

Font: IRTA