FORMACIÓ | 01/07/2013  DAAM

ECA de l'Empordà, més de 10 anys de formació de qualitat per al sector agroalimentari

El 75% dels alumnes que finalitzen els estudis a l'ECA de l'Empordà es troba treballant en el sector agroalimentari passats només sis mesos

L'ECA de l'Empordà. Font: DAAM

L'ECA de l'Empordà. Font: DAAM

 L’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà ubicada a Monells (Girona) forma part de la xarxa d’escoles del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

 
Des de fa més de 10 anys l’escola es dedica a fer formació en el sector de la indústria agroalimentària, posant especial èmfasi en el sector de la indústria càrnia. 
 
Aquesta formació es concreta en cursos i jornades de formació contínua adreçades a les indústries agroalimentàries de tot Catalunya, on s’ha convertit en un referent per als mes de 1.200 tècnics que hi passen cada any, entre els quals hi ha els de les empreses més representatives de l’agroindústria catalana, tal com reflecteixen els gràfics.
 
 
 
L’ECA de l’Empordà, integrada dins el Campus Agroalimentari de Girona, ofereix també un Cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària. El cicle s’adreça a qui vulgui desenvolupar, després d’un període de formació de dos anys, la seva activitat professional com a personal tècnic especialitzat en la indústria alimentària. 
 
El cicle formatiu es desenvolupa en estreta col·laboració amb l’IRTA de Monells, amb qui comparteix professorat altament especialitzat així com les instal·lacions de laboratoris i planta pilot per al desenvolupament de la seva activitat docent. 
 
Així mateix, compta amb la col·laboració d’un ampli ventall d’indústries alimentàries de tot Catalunya perquè els seus alumnes hi puguin desenvolupar el període de pràctiques en empresa.
 
En un moment de crisi i incertesa econòmica com el que estem vivint, el sector de la indústria agroalimentària es presenta com un dels pocs on l’activitat continua creixent i les perspectives de feina es mantenen.
 
La formació continua essent un valor en alça cada cop més apreciat pels empresaris, que veuen en la qualificació i especialització del seu personal la millor via per assegurar la competitivitat de la seva empresa.
 
A l’ECA de l’Empordà el 75% dels alumnes que han finalitzat els estudis en els darrers cinc anys es troba treballant en el sector passats només sis mesos. Tot un èxit de la inserció laboral d’aquests estudis, que posen al mercat treballadors amb un perfil tècnic especialitzat molt valorat i buscat per les empreses del sector.