DESENVOLUPAMENT RURAL | 30/05/2019  Ruralcat

Recursos i eines Leader per a empreses, persones i institucions

A la Caixa d’Eines Leader es recullen els projectes, les eines i els recursos més rellevants impulsats pels Grups d’Acció Local Leader i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col·laboració del Departament d’Agricultura.

La Caixa d’Eines Leader recull més de 60 recursos

La Caixa d’Eines Leader recull més de 60 recursos

El Departament d’Agricultura ha presentat la Caixa d’Eines Leader en el marc de la reunió anual del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. L’objectiu és apropar els projectes, les eines i els recursos més rellevants impulsats pels Grups d’Acció Local Leader a les empreses, institucions i ciutadania dels territoris rurals, a les quals poden ser de gran utilitat en la gestió del seu dia a dia.

La Caixa d’Eines Leader recull més de 60 recursos agrupats segons el públic a qui s’adrecen, com ara l’APP de Pedra Seca, una aplicació per consultar i catalogar les construccions de pedra seca del territori; ENEGEST, una eina en línia per gestionar la facturació energètica d’una empresa de manera més eficient; o bé recursos educatius com la Cúpula Gustum o el projecte FER, iniciatives centrades a donar a conèixer i promoure el consum de productes agroalimentaris del territori i l’emprenedoria entre els escolars. 

Es pot consultar aquí la presentació de la Caixa d’Eines Leader.

Font: DARP