REFORMA DE LA PAC | 03/07/2013  RuralCat/DAAM

Reunió del sector i partits polítics per encarar la nova proposta de la PAC

"No permetrem una regionalització de la PAC dins de l'Estat amb criteris recentralitzadors", ha declarat el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí

Un moment de la reunió. Font: DAAM

Un moment de la reunió. Font: DAAM

 El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, s’ha reunit amb els representants de les organitzacions professionals agràries, sindicats agraris, federació de cooperatives i grups polítics per analitzar com afecta a Catalunya la nova proposta de la PAC aprovada inicialment pel Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea i el Parlament europeu, i incidir en aquells aspectes que es consideren essencials des de Catalunya abans de l’aprovació definitiva a finals de juliol.

 
El  conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha senyalat que “ara s’inicia el debat de debò, el de la regionalització dels fons de la PAC, que fins ara els distribuïa per comunitats i ara el Ministre els vol repartir com a competència estatal“. Pelegrí ha alertat del perill de greuges que això pot suposar si no es tenen en compte les especificitats de l’agricultura mediterrània i ha proposat als 40 representants del sector amb qui es va consensuar en el seu moment el posicionament únic de Catalunya davant la nova PAC de sumar esforços per reclamar a l’Estat “que la distribució dels fons no es faci amb criteris recentralitzadors”
 
“Des de Catalunya seguirem defensant una distribució del sobre nacional que s’adapti a les especificitats agràries del territori, que són molt diferents entre unes comunitats i altres, i on les que tenen un percentatge important d’activitat sense base territorial (superfície agrària), com la ramaderia poden veure’s greument perjudicades en la percepció dels fons”.
 
Pelegrí ha senyalat que “tot i que l’acord encara té alguns caps per lligar i molta lletra petita per definir, ja podem dir que la negociació passa de Brussel·les a Madrid”.
 
Des de Catalunya, es valora positivament que s’ha avançat en alguns dels temes que es reclamaven com el suport financer global, la flexibilització del greening, la moratòria de l’aplicació de la convergència total al 2019.
 
“Però, cal veure com es trasllada tot això a casa nostra, com el Govern de l’Estat aplica la nova PAC i quins criteris pensa fer servir per desenvolupar-la, ja que aquesta PAC ha deixat moltes decisions en mans dels Estats Membres, com ara l’acoblament de certs ajuts; la definició d’agricultor actiu (bàsica, perquè només aquelles persones que entrin en la definició podran optar a l’ajut), i, especialment, el la definició del PDR nacional en relació amb els PDR’s autonòmics” ha alertat el conseller.
 
Pelegrí ha demanat al sector sumar esforços  “en un moment decisiu per reclamar allò que el sector necessita en temes de gran transcendència i on hem de ser capaços de fer valdre la nostra singularitat”
 

Calendari de la negociació imminent

 

Durant la reunió s’ha informat del calendari vinculat al procés de decisió imminent. El proper dimarts, dia 9 de juliol, el Ministeri passarà un qüestionari a les CCAA sobre els punts a decidir a nivell intern i una primera aproximació sobre com s’ha de distribuir el sobre nacional.
 
Els dies 24 i 25 de juliol, hi ha prevista una conferència sectorial amb totes les CCCA, on el Ministeri d’Agricultura decidirà les bases per a la distribució dels fons de la PAC. “Aquesta és una conferència clau, i hem d’estar preparats per afrontar-la amb garanties d’èxit” ha senyalat Pelegrí. 
 
D’aquesta manera, segons el conseller d’Agricultura,  l’objectiu d’aquesta reunió és doble: Per una banda, analitzar com afecta a Catalunya la nova proposta de la PAC. Per l’altra, constituir un grup de treball permanent fins al dia 24 per tal de consensuar propostes i reclamacions.
 
El conseller ha demanat al sector definir de manera conjunta què es vol des de Catalunya, “quins són els objectiu màxims, però també mínims, als quals no podem renunciar i a quins diners del sobre nacional hem d’aspirar. Ara que ja arribem a la recta final de la PAC hem d’anar més a una que mai, hem de consensuar propostes, trobar punts en comú i fer-los arribar, cadascú des del seu lloc i la seva capacitat d’influència per tal que aquesta PAC sigui un revulsiu i no un impediment al desenvolupament econòmic i social del nostre sector”.
 
 

Alerta amb la regionalització dels fons de la PAC

 
Fins ara es distribuïa per comunitats i ara el Ministeri ho vol repartir com a competència estatal crear més de 40 regions, tenint en compte els cultius i ajuts que reben, perquè la convergència dels fons sigui “limitada” i evitar forts transvasaments. Segons Pelegrí, “cal tenir en compte que ja en el període actual, hem tingut importants greuges que ens han perjudicat, com ara: l’assignació de drets de Pagament Únic a la destil·lació, o el valor del dret de Pagament únic de l’olivera, més elevat a Andalusia que a Catalunya. Greuges que ara s’han d’evitar i estem en el moment idoni perquè això sigui possible”.
 

Punts claus per a Catalunya:

 
a)    Evitar que la ramaderia sense base territorial (la nostra) es quedi sense ajuts.
b)    Tractament adient del sector de fruites i hortalisses i el de la vinya com a superfície elegible pels ajuts directes.
c)    Tenir un PDR adaptat a les característiques pròpies.
d)    Incidir en l’aplicació de les mesures del greening i en la definició d’agricultor actiu.
e)    Transvasament de fons entre pilars.