DARP | 31/05/2019  Ruralcat

S'obre el termini de sol·licituds perquè els centres educatius participin als programes de consum de fruites, hortalisses i llet per al curs 2019-2020

El Programa de fruites i hortalisses va destinat al segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària mentre que el Programa de consum de llet podrà participar, a més, l'alumnat de primer cicle d'Educació Infantil.

Es repartiran 3 o 4 racions de fruita i/o hortalisses fresques per a cada nen

Es repartiran 3 o 4 racions de fruita i/o hortalisses fresques per a cada nen

El Departament d’Agricultura ha obert el termini per sol.licitar els ajuts al Programes de consum de fruites i hortalisses i al Programa de consum de llet a les escoles per al proper curs 2019-20 destinada als centres educatius catalans. 

El Programa de fruites i hortalisses va destinat al segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària mentre que el Programa de consum de llet podrà participar, a més, l'alumnat de primer cicle d'Educació Infantil.

El Programa de fruita a les escoles s’executarà una vegada al mes, durant el mesos en què s'executi el Programa, i es realitzarà la distribució de 3 o 4 racions de fruita i/o hortalisses fresques per a cada nen. Per la seva part, el Programa de llet a les escoles també es realitzarà una vegada al mes i es lliuraran 10 racions de productes lactis per a cada nen. El producte que es lliurarà serà llet sencera UHT. 

Els productes i les quantitats per ració es concretaran en la convocatòria de selecció del proveïdor de cada Programa.
El calendari de distribució s'acordarà amb el proveïdor seleccionat per a cada Programa i es comunicarà als centres educatius que hi estiguin adscrits.

Els centres educatius que vulguin participar en els programes escolars del curs escolar 2019-2020 han de presentar al DARP, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la sol·licitud per a l'adhesió als programes  

La resolució es notificarà mitjançant la publicació de la llista de centres educatius admesos per participar en els programes al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat/ca/informacio-publicada.html.