PACTE AGROALIMENTARI | 20/04/2010  RuralCAt

El Parlament aprova un Pla Estratègic Nacional d'agricultura per als propers vuit anys

La resolució del debat monogràfic sobre el sector agrari al Parlament de Catalunya conclou amb el compromís de promoure un Pla Estratègic Nacional de suport a l'agricultura i l'alimentació, que tindrà una vigència de vuit anys i que té com a principal objectiu reduir els alts i baixos dels preus agraris, amb la finalitat de no vendre per sota dels costos de producció.

debat parlament CONT

Foto de família després de les votacions. Font: DAR.

 

El President de la Generalitat, José Montilla, va ser l'encarregat d'obrir el debat monogràfic sobre el món agrari que va derivar en diversos acords que preveuen un centenar d'actuacions per a un sector que ha vist com la renda agrària ha caigut el 40 per cent en nou anys.
 
Entre d'altres mesures, el Parlament insisteix en afavorir la venda directa de l'agricultor al consumidor, incrementar les inspeccions de manera coordinada entre conselleries per evitar pràctiques deslleials, buscar un "equilibri" en la relació entre productors i distribució, afavorir la incorporació dels joves al camp, ampliar la formació, i realitzar més campanyes de promoció dels productes locals.
 

Acords del Pla Estratègic Nacional

Quant a la promoció i la comercialització, destaca la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d'origen i de qualitat (IGP i DOP) amb accions al consumidor, la restauració, la gastronomia i els punts finals de venda. A més, es treballarà per crear una nova marca d'alimentació catalana de qualitat i es prioritzarà la venda directa als consumidors.
 
D'altra banda, es remetrà al Parlament un projecte de Llei d'Espais Agraris de Catalunya, que faci una definició jurídica d'espai agrari i que inclogui com preservar-lo, ordenar-lo- i gestionar-lo. També s'impulsarà una Llei de Creació del Fons de les Terres Agrícoles i Silvícoles de Catalunya i un Pla Interdepartamental per a l'optimització dels recursos derivats de les explotacions silvícoles i dels boscos de Catalunya.
 
Per incrementar la capacitat de producció alimentària de Catalunya es promourà sòl per a usos agraris. El Govern haurà de garantir l'existència d'una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i racionalitzar-ne l'ocupació.
 
Pel que fa a les cooperatives agràries, es vol crear un pla de modernització, facilitar el finançament de circulant, promoure una nova Llei d'acord amb la realitat actual i elaborar un pla marc. Es farà un estudi, juntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), sobre la viabilitat, les capacitats de transformació, l'estructura comercial i les possibilitats de la millora de competitivitat.
 
En el marc de la pròxima revisió de la política agrària comuna (PAC), el Parlament insta el Govern que sol·liciti al Govern espanyol que, defensi el foment de les organitzacions agràries per aconseguir major valor afegit per a la concentració de l'oferta.
Finalment, dins el pla estratègic es preveu activar una línia de capital-risc que permeti la capitalització inicial a emprenedors, cooperatives i altres empreses del sector agrari.
 

Decàleg del conseller Llena

En la seva intervenció, el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Joaquim Llena, va presentar un decàleg de propostes estratègiques per afrontar el futur, com ara afrontar la problemàtica dels preus en origen, fer una aposta decidida en recerca, apostar per la innovació i transferència tecnològica i impulsar la diversificació econòmica del món rural. El conseller també ha proposat tres grans plans sectorials centrats en la innovació, el desenvolupament rural i les xarxes de proximitat.
 
El titular del DAR, ha parlat de tots els sectors, des del porcí, la fruita fresca, la vinya i el vi fins a la mel. També ha abordat problemàtiques estructurals com els desajustos de la cadena de valor i ha fet un repàs de la gestió realitzada pel departament que encapçala. Llena ha recordat que el pressupost del departament s'ha doblat en vuit anys.
 
D'altra banda, es remetrà al Parlament un projecte de Llei d'Espais Agraris de Catalunya, que faci una definició jurídica d'espai agrari i que inclogui com preservar-lo, ordenar-lo- i gestionar-lo. També s'impulsarà una Llei de Creació del Fons de les Terres Agrícoles i Silvícoles de Catalunya i un Pla Interdepartamental per a l'optimització dels recursos derivats de les explotacions silvícoles i dels boscos de Catalunya.
 
Pel que fa a les cooperatives agràries, advoca per crear un Pla de modernització, facilitar el finançament de circulant, promoure una nova Llei d'acord amb la realitat actual i elaborar un pla marc. Faran un estudi, juntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac), sobre la viabilitat, les capacitats de transformació, l'estructura comercial i les possibilitats de la millora de competitivitat.