AJUTS | 04/06/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts directes associats al sector ramader

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el saldo pendent dels ajuts directes associats al sector ramader de vaques alletants i de boví de llet, per un import total d’1.250.569 euros, a 1.922 persones beneficiàries.

Aquests ajuts formen part del primer pilar de la PAC

Aquests ajuts formen part del primer pilar de la PAC

Un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha establert els imports unitaris definitius per hectàrea per a l’any 2018, es paga la resta dels imports pendents dels ajuts associats ramaders esmentats, cosa que suposa el 10% de l’import total d’aquests ajuts de l’any 2018.

L’import total pagat d’aquests ajuts associats ramaders corresponents a l’any 2018 suposa 13.361.648 euros a un total de 1.997 persones beneficiàries. Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Dades dels imports d’aquest pagament, nombre de persones beneficiàries, import unitari* i import global del pagament d’aquests ajuts:

                        
 

Taula dels importats unitaris abonats: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/09-desenvolupament-rural/politica-agraria-comuna/enllacos-documents/general/fitxers-binaris/MAPAMA_taula_imports_unitaris_ajuts_associats.pdf

Font: DARP

El més llegit

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya