INNOVACIÓ | 06/06/2019  Ruralcat

Es publica l'Informe de seguiment del Pla d'acció de RIS3CAT 2015-2020

La RIS3CAT és l’eina de l’Administració catalana on s’estableixen les prioritats de les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020).

El sector alimentari suposa un 11,81% de la inversió sectorial

El sector alimentari suposa un 11,81% de la inversió sectorial

L’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) ha publicat l’Informe de seguiment del seu Pla d’acció 2015-2020, que descriu els instruments, els calendaris, els objectius i els beneficiaris d’aquesta estratègia.

L’informe analitza els projectes que s’han seleccionat mitjançant les 10 convocatòries que s'han resolt fins al 28 de febrer del 2019. Pel que fa als projectes seleccionats, es preveu una inversió superior als 353 milions d’euros i una inversió subvencionable de més de 304 milions, a més de la creació de 66 empreses i de 1247 llocs de treball.  

Pel que fa als beneficiaris dels projectes, destaca especialment el sector empresarial, que representa gairebé el 50% de la participació, les pimes amb un 33% i les grans empreses amb un 14%. L’Administració pública és un 13%, els centres de recerca i les universitats són un 11% del total cada una i un 6% els  centres tecnològics.

Pel que fa als àmbits sectorials, l’àmbit de salut i l’àmbit de química, energia i recursos encapçalen la inversió sectorial, amb un 35,14% del total i un 18%, respectivament. Els segueixen el sector de sistemes industrials, amb un 12,72% i el sector alimentari, amb un 11,81%. Les indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, les indústries culturals i basades en experiència i les indústries del disseny concentren menys del 9 % de la inversió total.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència