ARTESANIA ALIMENTÀRIA | 18/07/2013  AlimenCat/DAAM

Convocatòria del Premi al millor jove artesà alimentari innovador

El termini per a presentar candidatures és del 13 de juliol al 17 de setembre de 2013, ambdós inclosos

Catalunya presenta una gran tradició artesana alimentària i, per aquest motiu, des de fa anys el Govern de la Generalitat fomenta els seus valors econòmics, culturals i socials, no només amb el desenvolupament d’una normativa sinó també amb actuacions com aquest guardó. 

A més, l'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp és l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.

És per tot això que aquest premi  reconeix al/ a la millor jove artesà/ana alimentari/ària que porti a terme actuacions innovadores i de millora en la qualitat i comercialització de productes artesans alimentaris. 
 
La persona guanyadora rep una dotació econòmica de 3.000 euros però també hi ha un accèssit de 1.000 euros per a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.
 
Aquest premi s'ha convocat per l'RESOLUCIÓ AAM/1517/2013, de 5 de juliol, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2013 (DOGC núm. 6416 - 12/07/2013).
 
La tramitació d'aquests ajuts es fa a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT.