TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 11/06/2019  Ruralcat

Riudarenes acollirà una jornada dedicada al sistema “Cocoon”

La jornada, que es celebrarà el proper 5 de juliol, s’emmarca dins de l’activitat demostrativa “El sistema Cocoon: ecotecnologia al servei de la restauració ecològica i l’agricultura a la conca mediterrània” de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Sistema cocoon

Sistema cocoon

La jornada, organitzada per CREAF i la Fundació Emys, mostrarà els resultats de l’activitat demostrativa amb el sistema “Cocoon” a les plantacions de la finca de Can Moragues, on s’ha creat un itinerari demostratiu que ensenyarà de forma visual i didàctica els beneficis d’aquest sistema.

La finca compta amb un recorregut de menys d’un quilòmetre de llargada tres de les principals aplicacions d’aquest dispositiu: la restauració de sistemes agro-silvo-pastorals (devesa d’alzines), l’establiment de cultius llenyosos extensius de secà (plantació d’oliveres) i la restauració ecològica d’espais naturals degradats (bosc de ribera).  

L’activitat demostrativa pretén divulgar els múltiples avantatges de la utilització del “Cocoon” per a plantacions sense accés a l’aigua en els sectors agrícola, forestal, i també de jardineria sostenible.  

El sistema Cocoon és un dispositiu que augmenta la supervivència dels plançons durant el primer eixut estival. Aquesta metodologia, de baix cost i sense efectes nocius per al medi ambient, ha sigut implantada en nombrosos països del món, amb un èxit notable, ja que augmenta la supervivència dels plançons fins un 90% durant aquest moment crític. A més, la instal·lació d’aquests dispositius suposa una reducció en els costos d’aquest tipus de plantacions, promou un ús més eficient de l’aigua, incrementa la qualitat del sòl, la biodiversitat al seu voltant i alhora ajuda a lluitar contra el canvi climàtic.