AGROALIMENTACIÓ | 24/07/2013  RuralCat/DAAM

Nou Decret per a les Societats Agràries de Transformació

Es pretén simplificar la normativa tot agrupant-la en un sol text i agilitzar la gestió en els tràmits registrals

 Govern ha aprovat aquesta setmana al Consell Executiu el nou Decret sobre les Societats Agràries de Transformació (SAT) de Catalunya, que estableix les adaptacions necessàries per millorar el seu funcionament, millorar la qualitat i agilitar el seu registre.

 
La nova regulació flexibilitza alguns requeriments, té en compte la base familiar de moltes SAT, completa el contingut mínim dels estatuts i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT han de remetre periòdicament al Registre, adaptant-la a l’objectiu de simplificació administrativa. 
 
A través d’aquest decret també es preveu la implantació progressiva de l’ús dels mitjans electrònics, sempre que sigui possible, en les comunicacions i els tràmits amb les SAT.