2 DE DESEMBRE | 27/11/2005  Ruralcat

Innovació i formació per avançar

El Palau de Fires i Congressos de Reus és l'escenari d'una nova Assemblea del Congrés del Món Rural que té lloc el dia 2 de desembre sota el lema "La recerca, el desenvolupament i la innovació agroalimentària".

Estris de laboratori agroalimentari. Font: DARP

Font: DARP

L'Assemblea de Reus pretén esperonar els actors implicats de cara a dirigir tots els esforços possibles en recerca, desenvolupament i innovació cap a dues direccions complementàries. No només cap a la millora dels conreus actuals tant en rendiment com en valor afegit sinó també cap a la recerca d¿alternatives i sinèrgies que permetin la recuperació del sector agroalimentari entès com a motor del món rural de Catalunya. Els primers passos del segle XXI han de permetre la igualtat d¿oportunitats per a tothom independentment de la seva ubicació personal o professional. Per tot plegat cal entendre com a just i necessari que tot el territori tingui accés a la innovació, a la formació, a les comunicacions... per tal de recuperar l¿esplendor tant del sector agroalimentari en particular com del món rural en general. Els actes de l'Assemblea de Reus s'iniciaran a les 09.30 hores. A partir de les 10.00 hores, i després de l'acte d'obertura, el Sr. Ignasi Romagossa, de la UdL oferirà exposarà la seva ponència "La recerca, el desenvolupament i la innovació agroalimentària". A partir de les 12.00 hores es realitzaran diferents sessions plenàries paral·leles: Model d'Organització de R+D+I en el sector agroalimentari, Accés a les noves tecnologies de la comuniació al món rural, Sistema de transferència de tecnologia agroalimentària i Formació del factor humà agroalimentari. Els moderadors d'aquestes sessions seran el Sr. Antoni Sans, el Sr. Jordi Peix i la Sra. Conxita Villar. A les 14.00 hores es farà una pausa per dinar. Els assitents passaran a formar part d'un debat obert a les 16.00 hores. Aquest col.loqui estarà presidit pel Sr. Carlos Losada, director general d'ESADE, i el Sr. Agustí Fonts, subdirector general de l'IRTA. A les 17.30 hores es realitzarà el tancament de les conclusions. Els actes de la jornada es clouran a les 18.30 hores. La inscripció és gratuïta però cal confirmar l'assitència. La data límit és el 30 de novembre. Per a més informació, consulteu als organitzadors.
Congrés del Món Rural de Catalunya
Av. Prat de la Riba, 27 altell 1a.
250006 Lleida
Tel. 973 22 93 60
monrural.darp@gencat.net