AJUTS | 21/06/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova els ajuts a la millora de la competitivitat agrària 2018

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aprova ajuts a 657 explotacions agràries catalanes per fer inversions per a la millora de la competitivitat agrària. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 17.211.693 euros, que representa un volum d’inversió superior a 43 milions d’euros.

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries

L’ajut per a la millora de la competitivitat agrària de les explotacions agràries, regulat per la Ordre ARP/35/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (CGE), s’emmarca en el PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització i s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. També es dona suport a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, a la millora de les condicions d’higiene i benestar animal, i aquelles que suposen un increment del valor afegit, classificació, condicionament, transformació i comercialització dels productes agraris de la pròpia explotació.

La majoria d’inversions auxiliades aquesta convocatòria 2018 són per a la millora i construcció d’immobles i instal·lacions productives, tractors i maquinària innovadora, i actuacions en cultius permanents. I aquestes es localitzen principalment a Lleida, tant pel què fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.
 
A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera:


Distribució comarcal expedients millora competitivitat CGE2018:
https://idescat.github.io/visual/g/?id=a1173640ed322037cab35fd96ccfa66f
Distribució comarcal d’imports ajuts millora competitivitat CGE 2018:
https://idescat.github.io/visual/g/?id=c578f09417c3eb8493eb80aa88d2c0eb
Distribució comarcal d’inversió en millora competitivitat CGE 2018:
https://idescat.github.io/visual/g/?id=be2fbc76ba37f205b5b55725e1e3caca

Informació relacionada