PAGAMENT D'AJUTS | 23/11/2005  Ruralcat

Els ramaders d'oví-cabrum reben més de catorze milions de la prima 2005

La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha pagat un total de 14,4 milions d¿euros per la prima d'oví-cabrum de la campanya 2005.

Font: DARP

Font: DARP

En aquesta ocasió, el pagament s'ha fet abans d'hora com a mesura per reduir l¿impacte econòmic ocasionat per la greu sequera. El DARP es va veure obligat a demanar a la Comissió Europea l'avançament a aquest mes de novembre del pagament d'ajut que s¿efectua cada campanya entre l¿1 de desembre i el 30 de juny de l¿any següent. L¿objecte d¿aquesta prima comunitària és la compensació de la pèrdua de renda dels productors com a conseqüència dels preus de mercat, dins de l¿establert a l¿OCM del sector oví-cabrum. Els animals objecte d'ajut són les ovelles, femelles de qualsevol espècie, i les cabres, femelles de cabrum. En tots dos casos, només cobreix les que siguin parides o tinguin un mínim d'un any l'últim dia del període de retenció. Els imports fixats per la Comissió Europea per a la prima d¿oví i cabrum són de 21 euros per ovella pesada i 16,80 euros per cabra i ovella lleugera. A més d¿aquest import, els productors de zones desfavorides cobraran 7 euros per cap, però aquest pagament addicional encara resta pendent. Per superació dels límits pressupostaris fixats a l¿annex IV del Reglament (CE) 118/2005, s¿ha aplicat un factor de reducció d¿un 5% sobre l¿import a percebre. Tenen dret al seu cobrament aquells beneficiaris que compleixin un dels següents requeriments: estar integrats en agrupacions de defensa sanitària (ADS), ser titulars o cotitulars d'explotacions agràries priotitàries, o ser titulars d'explotacions amb qualificació sanitària M3 o M4. L¿article 10 del Reglament (CE) 1782/2003 estableix que cal aplicar una reducció del 3% a l¿import final de l¿ajut, en concepte de modulació.

Informació relacionada