DOSSIER TÈCNIC | 25/06/2019  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 99: “Els sistemes agroforestals”

El monogràfic, coordinat i redactat pel CTFC, està dedicat als sistemes agroforestals moderns i analitza els avantatges d’aquests sistemes i el seu encaix al nostre entorn, amb diversos casos d’estudi de sistemes pilot.

Aquest dossier tècnic vol donar resposta a l’interès creixent dels sistemes agroforestals com a alternativa productiva en condicions temperades. Hi ha un ampli consens sobre els avantatges d’aquests sistemes a nivell productiu-econòmic, ambiental i social, sempre que estiguin ben planificats i gestionats. En el cas de Catalunya, el desenvolupament d’aquests sistemes permetria ajudar a mitigar alguns dels principals impactes negatius dels agrosistemes moderns, com ara la contaminació per nitrats, l’erosió, la pèrdua de carboni i matèria orgànica edàfica i la fragmentació i disfuncionalitat d’hàbitats. 

El monogràfic explica quins són els sistemes agroforestals moderns, el seu marc normatiu i d’ajuts i fa una avaluació tècnica, ambiental i econòmica dels sistemes silvoarables (combinació de vegetació llenyosa amb conreus anuals o plurianuals) i els silvopastorals (combinació de vegetació llenyosa amb pastura directa). També explica el desenvolupament dels sistemes agroforestals a França en els darrers anys i com aquests sistemes poden tenir cabuda a Catalunya. El dossier també exposa diversos casos d’estudi amb sistemes pilot. 

Per últim, la catedràtica de la Universitat de Santiago de Compostel·la i presidenta de l’Associació Agroforestal Espanyola, María Rosa Mosquera, explica a l’Entrevista la importància de recuperar els sistemes productius que combinen un component llenyós, ja siguin arbres o arbustos, amb producció agrícola o ramadera, com es poden adaptar aquestes pràctiques al nostre context i quins són els principals factors que dificulten l’adopció d’aquest tipus de sistemes a Espanya, entre d’altres.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

El més llegit

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya