DOSSIER TÈCNIC | 15/11/2005  Ruralcat

Bones Pràctiques Agràries (I)

El sisè número del Dossier Tècnic és el primer d¿una sèrie de quatre exemplars dedicats a les Bones Pràctiques Agràries (fertilització, sòl, aigües i productes fitosanitaris). D'aquesta manera es vol contribuir en el procés de divulgació del coneixement d'aquest model agrari que es fonamenta en el respecte al medi ambient.

Dossier Tècnic Núm. 6: Bones Pràctiques Agràries (I)

Gràcies a les Bones Pràctiques Agràries i als avenços tecnològics es produeixen més aliments de qualitat, fent rendible l¿activitat de les empreses agràries, disposant de l¿acceptació del conjunt de la societat de les pràctiques aplicades i respectant el medi ambient. Fruit de la sensibilització creixent pel medi ambient, la societat tendeix a prioritzar les necessitats de caràcter ambiental en l¿assignació de recursos escassos, tal i com hem viscut durant la sequera del 2005, que ha comportat l¿establiment de mesures totalment excepcionals com la limitació parcial o total del reg agrícola en favor de cabals mínims ecològics. Les Bones Pràctiques Agràries constitueixen la base per tal que l¿agricultura catalana assoleixi nous objectius. Així doncs, el coneixement tecnològic, degudament incorporat a la pràctica diària, es converteix en una de les claus de l¿èxit. Per això, cal realitzar simultàniament un important esforç en formació de tècnics, dels empresaris i dels actius del sector i alhora disposar d¿un sistema de gestió i d¿assessorament que identifiqui necessitats i solucions a nivell d¿explotació. Aquest sisè exemplar del dossier tècnic s¿estructura en sis apartats:
  • Presentació.
  • Bones pràctiques agràries.
  • Bones pràctiques agràries d'aplicació dels fertilitzants.
  • La fertilització dels cultius en sòls calcaris.
  • Els cultius captadors de nitrogen.
  • Entrevista amb Martí Costal, president l'Associació de Productors de Conreus Extensius del Baix Empordà.