BONES PRÀCTIQUES | 15/11/2005  Ruralcat

La fertilització de l'alfals

Normalment, l'alfals no necessita adobatge nitrogenat, tot i que pot admetre aplicacions de purí. Pel que fa al potassi, un contingut de 130 ppm al sòl és suficient per a una collita òptima. Consulteu com fer un adobatge òptim d'aquest conreu a l'espai de Fertilització.

Informació relacionada