PRESSUPOSTOS | 13/11/2005  Ruralcat

El Departament d'Agricultura presenta el pressupost per al 2006

El pressupost del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l¿any 2006 serà de 318.870.170,01 euros, amb un augment del 15% respecte el que es va aprovar al Parlament de Catalunya per a l¿any 2005, de 277.670.475,12 euros.

Un moment de la presentació del pressupost del DARP. Font: DARP

Font: DARP

Aquest és el tercer any consecutiu en aquesta legislatura que augmenta el pressupost del DARP, la qual cosa suposa un increment acumulat del 53% respecte al pressupost del 2003. Aquest pressupost es va presentar a Lleida, a la seu principal del DARP. El secretari general del DARP, Josep Pau, va destacar l¿important esforç econòmic que significa el nou pressupost i l¿impuls que es dóna a la política de regadius per tal de millorar la productivitat de l¿agricultura de Catalunya. També va declarar "que el pressupost global del DARP augmenta quatre punts per sobre de la mitjana dels pressupostos de la Generalitat". Els principals eixos d¿actuació de govern en el pressupost de 2006 són els següents:
  • la millora de les condicions de competitivitat, mitjançant la recerca, el desenvolupament, la innovació i altres mesures
  • aconseguir l¿objectiu d¿un país territorialment equilibrat i ambientalment sostenible, mitjançant una política de cicle d¿aigua i una política d¿actuacions ambientals que fomentin les pràctiques agràries respectuoses amb el medi ambient
  • .
Com en els darrers anys, el pressupost del DARP compta també amb una partida molt important de recursos per portar a terme obres de millora de regadius i de nous regadius, ja que aquesta és una de les prioritats de l¿actuació del Govern català en matèria agrària. Josep Pau va indicar que "els 206 milions d¿euros que el DARP invertirà en regadius és la quantitat més elevada dels darrers anys". El canal Segarra-Garrigues, l¿Algerri-Balaguer i el regadiu de la Terra Alta, entre d¿altres, són les principals actuacions per a l¿exercici 2006, així com tot un seguit d¿ajuts a comunitats de regants per tal d¿aconseguir una utilització òptima dels recursos hídrics.