AJUTS | 13/11/2005  Ruralcat

Es tanca el pagament de la prima làctia 2005

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va efectuar el passat divendres el pagament del deu per cent de la prima làctia 2005 que restava pendent després que el passat 21 d¿octubre s¿abonés el 90 per cent.

Els productors de llet han rebut la prima làctia.  Font: DARP

Font: DARP

A més, ara també s¿ha abonat la prima addicional, de manera que en total, divendres es va fer efectiu el pagament de 870.873 euros en concepte de prima base i 3.278.262 euros de prima addicional. Així queda tancat el procés relatiu a aquesta prima per a la campanya 2005 per la qual el DARP ha abonat aquest any al sector lleter un total d¿11.992.340,67 euros. Els beneficiaris són ramaders, persones físiques o jurídiques, titulars de quota lletera disponible a 31 de març de 2005, sempre que en el període 2004-2005 hagin realitzat lliuraments a un comprador autoritzat o presentat, dins de termini, la declaració de venda directa. L¿ajut establert per la Comissió Europea consisteix en un import unitari de 16,31 euros per 1000 quilos de quota disponible, i el pagament addicional de 5,50 euros per 1000 quilos. Els productors que compleixen el requisit de ser explotacions agràries prioritàries tindran un 50% d¿augment de l¿import d¿aquest pagament addicional. Un productor podrà cobrar un màxim de 6.000 euros per aquest concepte, llevat d¿aquells que siguin entitats associatives, les quals disposaran d¿un límit de 6.000 euros per cada soci que tingui la condició d¿agricultor a títol principal.