SUBVENCIONS | 10/11/2005  Ruralcat

El DARP fa efectiu un ajut de 4'17 milions a les Organitzacions de Productors

El Departament d¿Agricultura ha fet efectiu durant la segona quinzena d¿octubre el pagament d¿1,6 milions d¿euros en concepte d¿ajut anual a les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Tomaquera

Font: DARP

Aquesta xifra, sumada al que ja s¿ha abonat al llarg de l¿any, assoleix un total per a aquesta campanya de 4,17 milions d¿euros. Aquests ajuts corresponen al pagament de programes operatius d¿aquestes organitzacions en la campanya 2004. Les actuacions auxiliades són de diferent tipologia, des de les inversions en sistemes de conservació, l¿assessorament en temes de producció integrada, la millora de la comercialització, la millora de la qualitat, etc. Per demarcacions els pagaments han estat el següents:
Demarcació Expedients Imports ajut
Girona 3 710.954,20
Lleida 30 2.641.399,62
Tarragona 4 262.302,43
Terres de l¿Ebre 8 564.475,50
Total general 45 4.179.131,75

Per categories de les organitzacions els pagaments han estat:
Categories Imports ajut
Avellanes 54.852,44
Garrofa 25.842,50
Fruites i hortalisses 2.191.412,80
Fruites 1.615.542,88
Crítics 291.481,13
Total general 4.179.131,75
Les OPFH són els elements base de l¿organització comuna de mercats, de la qual en garanteixen el funcionament descentralitzat davant d¿una demanda cada cop més concentrada. El reagrupament de l¿oferta en aquestes entitats constitueix més que mai una necessitat econòmica per reforçar la posició dels productors en el mercat.